İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI

SSS
Soru Cevap
İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI KATILIM ŞARTLARI
 • Yarışmaya İstanbul genelinde resmi ve özel ortaokul/imam hatip ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya İstanbul genelinde Özel Öğretim Kurumları, Ortaöğretim, Din Öğretimi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerin hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinden olan öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir, gönüllülük esastır.
 • Her öğrenci İstanbul Bilim Olimpiyatları’na yalnızca bir branştan katılabilir.
İLKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN YARIŞMA BAŞVURU SÜRECİ
 • Yarışma 1. aşama ve 2. aşama olmak üzere iki aşamalı şekilde uygulanacaktır.
 • Her okulda bir müdür yardımcısı ve matematik ve bilişim teknolojileri branş öğretmenlerinden en az birer öğretmenden oluşan okul yarışma komisyonu kurulacaktır.
 • Her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Özel Büro Temsilcisi, Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi İlçe Koordinatöründen oluşan ilçe yarışma komisyonunu kurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuruları http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ sitesi üzerinden okul yarışma komisyonu tarafından çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 • Başvuru esnasında Yarışma Kodu verilmeyecektir. Yarışma kodu olarak öğrenciler T.C. kimlik numaralarını kullanacaklardır.
 • 1. Aşama Uygulaması İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen ortaöğretim kurumlarında yüz yüze yapılacaktır.
YARIŞMA BAŞVURU SÜRECİ
 • Yarışma 1. aşama ve 2. aşama olmak üzere iki aşamalı şekilde uygulanacaktır.
 • Her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Özel Büro Temsilcisi, Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi İlçe Koordinatöründen oluşan ilçe yarışma komisyonunu kurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuruları http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ sitesi üzerinden okul yarışma komisyonu tarafından çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Başvuru esnasında öğrencilere Yarışma Kodu verilmeyecektir. Yarışma Kodu olarak her öğrenci T.C. kimlik numaralarını kullanacaklardır.
 • 1. Aşama Uygulaması İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen ilköğretim/ortaöğretim kurumlarında yüz yüze yapılacaktır.
 • İlköğretim kurumlarında matematik ve bilişim teknolojileri branş öğretmenlerinden en az birer öğretmen ve bir müdür yardımcısından oluşan okul yarışma komisyonu kurulacaktır.
 • Ortaöğretim kurumlarında matematik, bilişim, fizik, kimya ve biyoloji branşlarından en az birer öğretmen ve bir müdür yardımcısından oluşan okul yarışma komisyonu kurulacaktır.
Sınav Takvimi
Tarih İşlem
2022-11-30 İlçelerde İstanbul Bilim Olimpiyatları Duyurusunun Yapılması (Başlangıç)
2022-12-02 İlçelerde İstanbul Bilim Olimpiyatları Duyurusunun Yapılması (Bitiş)
2022-11-30 İl Yarışma Komisyonu Tarafından İstanbul Bilim Olimpiyatları İlçe Koordinatörleri Toplantısının Yapılması
2022-12-07 İlçelerde İstanbul Bilim Olimpiyatları İlçe Yarışma Komisyonunun Oluşturulması (Başlangıç)
2022-12-08 İlçelerde İstanbul Bilim Olimpiyatları İlçe Yarışma Komisyonunun Oluşturulması (Bitiş)
2022-12-12 İlçelerde İstanbul Bilim Olimpiyatları İlçe Yarışma Komisyonunun Okul Müdürleri ile Yarışma Bilgilendirme Toplantısı Yapması (Başlangıç)
2022-12-13 İlçelerde İstanbul Bilim Olimpiyatları İlçe Yarışma Komisyonunun Okul Müdürleri ile Yarışma Bilgilendirme Toplantısı Yapması (Bitiş)
2022-12-13 Okullarda İstanbul Bilim Olimpiyatları Okul Yarışma Komisyonlarının Oluşturulması (Başlangıç)
2022-12-14 Okullarda İstanbul Bilim Olimpiyatları Okul Yarışma Komisyonlarının Oluşturulması (Bitiş)
2022-12-14 Okullarda İstanbul Bilim Olimpiyatlarının Öğrencilere Duyurulması (Başlangıç)
2022-12-15 Okullarda İstanbul Bilim Olimpiyatlarının Öğrencilere Duyurulması (Bitiş)
2022-12-15 Okul Yarışma Komisyonları Tarafından Öğrenci Başvurularının http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ Sitesi Üzerinden Yapılması (Başlangıç)
2022-12-20 Okul Yarışma Komisyonları Tarafından Öğrenci Başvurularının http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ Sitesi Üzerinden Yapılması (Bitiş)
2022-12-26 Ortaokullarda 5-6. Sınıf Matematik Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-27 Ortaokullarda 7-8. Sınıf Matematik Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-27 Ortaokullarda 5, 6, 7, 8. Sınıf Bilgisayar Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-28 Liselerde Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Matematik Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-28 Liselerde Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Bilgisayar Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-28 Liselerde Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Fizik Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-28 Liselerde Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Kimya Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-28 Liselerde Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Biyoloji Kategorisi 1. Aşamasının Uygulanması (Saat: 10.00)
2022-12-28 1.Aşama Sonuçlarının İlçeler Tarafından İl Yarışma Komisyonuna İletilmesi (Başlangıç)
2023-01-03 1.Aşama Sonuçlarının İlçeler Tarafından İl Yarışma Komisyonuna İletilmesi (Bitiş)
2023-01-04 2.Aşamaya Katılmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İl Yarışma Komisyonu Tarafından İlan Edilmesi (Başlangıç)
2023-01-10 2.Aşamaya Katılmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İl Yarışma Komisyonu Tarafından İlan Edilmesi (Bitiş)