İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI

PROJENİN AMACI
Temel bilimler alanında yetenekli öğrencileri keşfederek, bu öğrencilerin temel bilimler alanında derinlemesine ve nitelikli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, temel bilimleri kullanarak 21.yüzyıl teknolojileri üretebilecek, ileride temel bilimleri kariyer olarak seçmek isteyecek öğrencileri desteklemektir.
PROJENİN KAPSAMI
İstanbul geneli tüm resmî ve özel ilkokul(4.Sınıf), ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri ile danışman öğretmenlerinin katılımı ile proje yürütülmektedir. 39 ilçede öğrenci kursları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’un en yetenekli öğrencilerinden oluşan merkez sınıflarımız (Merkez sınıflarımız İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim almaktadır) bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin çoğu Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim görmekte olan veya kazanıp gitmemeyi tercih etmiş yetenekli öğrencilerden oluşmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ
Öğrenci Eğitimleri: Bilim Olimpiyatları eğitimi almış eğitmenler ile 3 yıldır öğrenci eğitimleri düzenlenmektedir. Her yıl 39 ilçede kurslar açılmakta ve kurslarda yıllık ortalama 600 öğrenci eğitim almaktadır. Proje sayesinde, son 3 yıllık süreçte, İstanbul’un TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatları’na ilgisi ciddi oranda artmıştır.
İstanbul Bilim Olimpiyatları Sınavı (İSBO):Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Bilim Olimpiyatları Projesi kapsamında İstanbul geneli resmi/ özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin başvurusu ile gerçekleştirilen sınavdır. İstanbul Bilim Olimpiyatları (İSBO) sınavına 2019 yılında toplam 32248 öğrenci katılmıştır. 2019 İSBO sınavı ilkokul 4.sınıf matematik, ortaokul 5-6 matematik, ortaokul 7-8 matematik, ortaokul bilgisayar, lise bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik olmak üzere toplam 9 alanda uygulanmıştır. (Web: http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ )
Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları Sınavı (UĠSBO): Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Bilim Olimpiyatları Projesi destekleyen Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları Projesi kapsamında 18-20 Haziran 2019 tarihinde Türkiye geneli resmi/ özel ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerinin başvurusu ile ilki gerçekleştirilen Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları sınavına 21 farklı şehirden toplam 834 öğrenci katılmıştır. 2019 UİSBO sınavı ortaokul matematik, lise matematik olmak üzere iki alanda uygulanmıştır. (Web: http://ulusalisbo.istanbul.edu.tr/)