İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİR SES İKİ HAREKET PROJESİ KAPSAMINDA SEN DE YAZ, ÇAL, SÖYLE ŞARKI YARIŞMASISon günlerde tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Covid-19’a karşı hem öğrencilerimizin hem velilerimizin bu süreci ailece en verimli ve eğlenceli şekilde geçirebilmeleri için İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket Projesi olarak öğrencilerimize yönelik bir yarışma düzenledik.
Amacımız, bu süreçte öğrencilerimizin yetenek ve yaratıcılıklarını aileleriyle birlikte fark etmelerine olanak sağlayarak duygu ve düşüncelerini müzikle ifade etmeleridir. Sözü ve bestesi öğrencinin kendisine ait olan, şartnamede belirtilen şartları sağlayan eserleri son başvuru tarihine kadar notalarıyla birlikte belirteceğimiz mail adresine kaydederek gönderilmesi yeterli olacaktır.
Bu süreçte sağlık, huzur ve müzik dolu günlerde yeniden bir araya gelinceye kadar ailenizle birlikte evlerinizden mümkün olduğunca çıkmamanızı ve ilgili tedbirleri elden bırakmamanızı rica ederiz.YARIŞMA ŞARTNAMESİ
• Yarışma alanı sadece İstanbul il genelidir.
• Katılımcılar yarışmaya Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği veya Türkçe Pop Müzik türlerinden birini seçerek sadece 1 eserle başvuru yapabilir.
• Kaydedilecek video cep telefonu ile çekilecek ise yatay şekilde ve net ses kaydı ile 2 dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
• Katılımcı velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasında ve öğrencinin yer aldığı başvuru videosunun farklı etkinlik ve videolarda kullanılmasında onayının olduğuna dair ekte belirtilen formu elle doldurup fotoğrafını çekerek başvuru esnasında göndermeleri gerekmektedir. Veli izin yazısı gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuru için gönderilen eserler yarışmaya katılmış sayılır.
• Eserlerin, Millî Eğitim Temel amacına uygun olması, yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevi ve kültürel değerlere uyması gerekmektedir. Jüri tarafından uymadığı tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.
• Önceden kaydedilmiş altyapı üzerine çalınıp söylenen eserler, altyapı katılımcıya ait olması şartıyla kabul edilir.
• Enstrüman çalmayan öğrenciler eserlerini videoda seslendirirken evde kendi yaptıkları ritim enstrümanları ile eşlik etmeleri gerekmektedir.
• Bilgileri eksik gönderilmiş veya jüri tarafından herhangi bir konuda uygun görülmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacak olup, katılımcıların bu konuda itiraz hakkı yoktur.
• Ortaokul ve Lise kategorileri kendi arasında ayrı değerlendirilecektir.
• Eserleri değerlendirme sürecinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen değerlendirme jürisinin hiçbir etki altında kalmadan, katılımcıların bilgileri paylaşılmadan yapacakları değerlendirme ve puanlama sonucu katılımcılarla paylaşılmayacak olup, sonuçlara ve şartnameye itiraz hakkı yoktur.
• Katılımcı, bestelediği eser, yazdığı şarkı sözü ve başvuru için gönderdiği kayıtlarla başvuruyu yaptığı andan itibaren eserin tüm hakkını İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket Projesi’ne devretmiş sayılır, hiçbir hak talebinde bulunamaz.
• İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket Projesi, gönderilen eserleri uygun gördüğü etkinlik ve konserlerde eseri yazan ve besteleyen katılımcının ismini belirterek kullanabilir.
• Jüri üyeleri her yarışmacıyı 100 puan üzerinden değerlendirecektir.
• İlk sıralamada olup birden fazla aynı puanı alan yarışmacıların tümü ayrı ödüllendirilecektir.
• Değerlendirme jürisi tarafından yapılacak değerlendirmeye göre en yüksek puanı alarak 1.olmaya hak kazanan eserler, Bir Ses İki Hareket Proje konserinde eser sahibi ile birlikte öğrenci koroları tarafından seslendirilecektir.
• Yarışmaya katılan ve jüri tarafından uygun görülen tüm eserler, notaları ve sözleriyle birlikte İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müzik Kitabı’nda toplanacaktır.
• Yarışma sürecinde, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket Projesi @ist1ses2hareket twitter sayfası üzerinden bilgilendirmeler yapılacaktır.
• Katılımcı yarışmaya başvurarak şartnamedeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
• Sonuçlar açıklandıktan sonra değişiklik yapılmaz.
• Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için http://istmem.meb.gov.tr/sende_yaz_cal_soyle.html

BAŞVURU ŞEKLİ

Kaydedilen video yatay formatta, yüksek çözünürlükte, en fazla 2 dakika, yazılan şarkı notasının ve sözlerinin fotoğrafı ya da dosyası ile veli izin belgesi jpeg formatında olacak şekilde katılımcı adı-soyadı, okulu, sınıfı, veli iletişim bilgileri ile müzik öğretmeni adı, soyadı ve iletişim bilgileri belirtilerek birsesikihareket@gmail.com mail adresine gönderilecektir.

KATEGORİLER
Ortaokul
• Türk Halk Müziği
• Türk Sanat Müziği
• Türkçe Pop Müzik
Lise
• Türk Halk Müziği
• Türk Sanat Müziği
• Türkçe Pop Müzik

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2020 Saat: 17.00

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
8 Haziran 2020

ÖDÜL
Ortaokul Kategorisi
• Türk Halk Müziği 1.si - Bağlama
• Türk Sanat Müziği 1.si - Keman
• Türkçe Pop Müziği 1.si - Klasik Gitar
Lise Kategorisi
• Türk Halk Müziği 1.si - Bağlama
• Türk Sanat Müziği 1.si - Keman
• Türkçe Pop Müziği 1.si - Klasik Gitar

PUAN DEĞERLENDİRME TABLOSU

RİTİM YORUMLAMA ve ANLAŞILIRLIK ŞARKIYA HAKİMİYET SÖZLERİ DOĞRU OKUMA ve DİKSİYON ENSTRÜMAN ile UYUM
25 Puan 25 Puan 20 Puan 15 Puan 15 Puan

Veli Muvafakat Belgesi Veli Mufavakat Belgesini İndirin