İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİ PROJESİ:

“Bilinçli anne-baba, huzurlu aile, mutlu çocuk, güvenli toplum, güçlü Türkiye” ilkesi ve “Biz büyük bir aileyiz.” sloganıyla hayata geçirilen İstanbul Veli Akademileri eğitimleri; okul-veli arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek, çocuğun eğitim ve gelişim süreçleriyle ilgili olarak velileri bilgilendirmek, sorumluluğunun bilincinde bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul’daki resmi okullarda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim uygulama okulu) öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanıp uygulanan okul merkezli veli eğitim projesidir.