MAARİF KÜTÜPHANESİ “HAYAT OKUMAYA DEĞER “ PROJESİ
MUSTAFA KUTLU HİKAYE YARIŞMASI


İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MAARİF KÜTÜPHANESİ “HAYAT OKUMAYA DEĞER “ PROJESİ
MUSTAFA KUTLU HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1) KONU
MUSTAFA KUTLU kısa hikâye yarışmasının konusu MERHAMET olarak Mustafa Kutlu tarafından belirlenmiştir.

2) AMAÇ
Toplumda merhamet konularında farkındalık düzeyini yükseltmek, merhametin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kavramları nasıl kazanacağımızı vurgulamak; kadim değerlerimizi hatırlayarak gençlerde bilinç oluşturabilmek… Konuyla ilgili yaklaşımları hikâye aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin yazma eylemlerinde yanında olmak, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve hikâyelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gençlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM ve PENDİK BELEDİYESİ tarafından organize edilerek yürütülecektir.

4) KATILMA KOŞULLARI
-Yarışmaya İstanbul İl Millî Eğitim’e bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan lise öğrencileri katılabileceklerdir.
- Yarışmacılar sadece bir eserle başvurularını yapabileceklerdir.
- Yarışmaya katılacak hikâyeler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
- Yarışmaya gönderilecek hikâyelerTürk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi hikâyenin ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
- Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
- Yarışmaya gönderilen hikâyelerin hukukisorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin hikâyenin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda hikâye sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
- Değerlendirme kurulunun yayınlamaya değer bulduğu hikâyeler kitap haline getirilir.
- Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın tümşartlarını kabul etmiş sayılır.

6) 2020 YILI YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru sahiplerinin eserlerini okul müdürlüklerine teslim etmesi. (26 Ekim-4 Kasım 2020)
Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan hikâyeleri ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndereceği son tarih. (9 Kasım 2020)
İlçe millî eğitim müdürlüğünün birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne göndermesi. (13 Kasım-16 Kasım 2020) İstanbul İlMillî Eğitim Müdürlüğü’ncedeğerlendirme kurulu tarafından yapılacak olan ön ve son değerlendirme ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (27 Kasım 2020)
Ödül Töreni (30 Kasım 2020)

7) ÖDÜLLER
DERECEYE GİRENLER
• Birinciye 3000 TL+ MUSTAFA KUTLU KİTAP SETİ+ PLAKET
• İkinciye2000 TL. + MUSTAFA KUTLU KİTAP SETİ + PLAKET
• Üçüncüye 1000 TL + MUSTAFA KUTLU KİTAP SETİ + PLAKET

8) İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI
• İlçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bir Türkçe öğretmeninden olmak üzere konu ile ilgisi bulunan diğer branş öğretmenlerinden en az 4 kişilik bir komisyon oluşturulacaktır.
• İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarında görevlendirilmek üzere edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış yazarlarımız, öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz arasından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarının her biri için ayrı ayrı en az 4 kişilik bir değerlendirme kurulu oluşturulacaktır.
• İnceleme ve değerlendirme kurulu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
• Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme kurulu gerekli önlemi alacaktır.
• İnceleme ve değerlendirme kurulu kendilerine gelen eserleri Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
• Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
• İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

9) SEÇİCİ KURULU
- SADIK YALSIZUÇANLAR
- AYKUT ERTUĞRUL
- CEMAL ŞAKAR
- BAHTİYAR ARSLAN

10) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ ve DUYURULAR
Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri İstanbul İl Millî Eğitim’in sitesinden takip edebilirler.
Ödül töreninin yapılacağı yer ve program bilgileri İstanbul İl Millî Eğitim ve Pendik Belediyesiweb sitesinden duyurulacaktır.

11) İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İmran Öktem, Eski Adliye Binası, Binbirdirek M, Eski Toptaşı Cd. D:1, 34122 Fatih
TEL: (0212) 384 34 00
E-MAİL : istanbulmilliegitimkutuphane@gmail.com

Başvuru Formu İndir!