İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MAARİF KÜTÜPHANESİ “HAYAT OKUMAYA DEĞER “ PROJESİ 57. KÜTÜPHANELER HAFTASI KISA FİLM YARIŞMASI


1) KONU
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmî ve özel okulların ortaokul ve lise öğrencileri arasında kısa film yarışmasının yapılması düşünülmüştür.
2) AMAÇ
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü "Hayat Okumaya Değer" Projesi 57. Kütüphaneler Haftası’nı “Kütüphanede Hayat Var” temasıyla Esenler Belediyesi İşbirliğiyle düzenlediği kısa film yarışmasıyla kutlamayı planlıyor.
Bu yarışma kısa film alanında farkındalık oluşturarak öğrencilerin yeteneklerini özgürce ifade etmelerine katkısunacaktır.
Amacımız öğrencilerimizinkütüphanelere olan ilgisini artırmak, kütüphanelerinin onlar için dünyaya açılan bir kapı olduğunu keşfetmelerine yardımcı olmak ve kitap okumanın önemini hissettirmektir.
3) YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Esenler Belediyesi işbirliğiyle organize edilerek yürütülecektir.
GENEL KATILIM ŞARTLARI
-Yarışmaya İstanbul İl Millî Eğitim’e bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.
• Yarışmanın katılım tarihi 1 Nisan – 3 Mayıs 2021’dir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Seçici Kurul Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışma kapsamında oluşturulacak takımlara üye olamazlar, danışmanlık yapamazlar ve senaryo gönderemezler.
• Ortaokul düzeyinde öğrenime devam eden öğrencilerden en fazla 3 öğrencinin, 1 danışman öğretmenin görev alacağı ekip oluşturulmalıdır.
• Lise düzeyinde öğrenime devam eden öğrencilerden en fazla 3 öğrencinin, 1 danışman öğretmenin görev alacağı ekip oluşturulmalıdırbr • Çekilecek kısa filmlerde ortaöğretim öğrencilerine mutlaka rol verilmelidir. Öğrencilerin rol almadığı filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Buna ek olarak filmlerde eğitim kurumu yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve yardımcı personellere de rol verilebilir.
• Yarışmacılar sadece bir kısa film ile başvurularını yapabileceklerdir.
• Yarışmacıların eserleri, konuya uygunluk, verdikleri mesaj, anlatım teknikleri, genel kompozisyon, sanatsal, kurgusal ve özgün olma açısından değerlendirilecektir.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışma “Kütüphanede Hayat Var ” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda Kütüphanede Hayat Var temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.
• Yarışmanın herhangi bir aşamasında yer alacak öğrenciler için veli izin formu (Tablo 4) doldurulması zorunludur.
• Ortaokul ve Lise müdürlüklerinin koordinesinde düzenlenecek olan yarışmaya her takım yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Yarışmaya katılan tüm takım üyelerinin taahhütnameyi (Tablo 3) imzalaması gerekmektedir.
• Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.
• Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel vb. formatlarda” hazırlanabilir.
• “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen Okul Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
• Yarışma dili Türkçe’dir.
• Film süresi en az 3 en fazla 5 dakikadır.
• Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1080X 720 piksel olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak filmler, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan, postadan doğabilecek gecikmeden, gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi sorumlu değildir.
• Yarışmaya gönderilen filmler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
• Yarışmaya gönderilecek usb belleklerle birlikte etiket de (Tablo 1) gönderilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma kapsamında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen filmlerin hukukî sorumluluğu katılan öğrencilere aittir. Diğer kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahipleri, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
• Değerlendirme kurulunun yayınlamaya değer bulduğu eserler gerektiği zaman yarışmayı düzenleyen İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşılır ya da kullanılır.
• Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.
5- SEÇİCİ KURUL VE DEĞERLENDİRME
• Yarışmanın jürisi, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sinema Akademisi ve Kültür Birimlerinde görevli 5 kişilik bir komisyondan oluşacaktır.
• Eserlerin şartnameye uygunluğu ilçe millî eğitim tarafından kontrol edildikten sonra İstanbul İl Millî Eğitim’de oluşturulan seçici kurul ödüle değer görülen eserleri tespit edecektir.
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
• İnceleme ve değerlendirme kurulu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
• İnceleme ve değerlendirme kurulu kendilerine gelen eserleri Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
• İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.
6. ÖDÜLLER
DERECEYE GİRENLER
Ortaokul ve Lise kategorisinde dereceye girenlere
BİRİNCİYE: 3000 TL
İKİNCİYE: 2000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 1000 TL
değerinde para ödülü ve sürpriz hediyeler verilecektir.
7. ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKLARI
• İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ödül alan eserleri her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
• Filmlerin yayınlanması ve telif hakları İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi’ne aittir.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi’ne aittir.
• Yarışmaya katılan eserler İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi arşivinde muhafaza edilecektir. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi sorumlu değildir.
8) KATILIMCILARDAN İSTENENLER :
• Takım üyelerinin hepsi taahhütnameyi (Tablo 3) imzalayacaktır.
• Takım üyesi öğrencilerin velilerince veli izin formu (Tablo 4) doldurularak imzalanacaktır.
• Katılımcı Okul Müdürlükleri tarafından filmler usb bellek ile gönderilecektir.
• Usb bellek ile birlikte Tablo 1, 3 ve 4’teki formlar da belirtilen adrese posta/kargo yoluyla gönderilmelidir.
9)“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR” KISA FİLM YARIŞMASI TAKVİMİ
Başvuru sahiplerinin eserlerini okul müdürlüklerine teslim etmesi (1 NİSAN 2021)
Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserleri ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndereceği son tarih (3 MAYIS 2021)
İlçe millî eğitim müdürlüğünün birinci eseri belirlemesi ve belirlediği eserin İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne göndermesi. (7 MAYIS 2021)
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce değerlendirme kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirme ile dereceye giren eserlerin ilan edilmesi. (18 MAYIS 2021)
Ödül Töreni (21 MAYIS 2021)
10) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ ve DUYURULAR
Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi sitesinden takip edebilirler.
ÖDÜL TÖRENİ : Ödül töreninin yapılacağı yer ve program bilgileri İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Belediyesi web sitesinden duyurulacak,ayrıca katılımcılara resmî yazı ile bildirilecektir.
Covid 19 pandemi şartları göz önünde bulundurularak ödül töreninde değişiklik yapılabilir. Bu durumda ödül töreni çevrim içi olarak yapılacaktır.
11) ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.
İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İmran Öktem, Eski Adliye Binası, Binbirdirek M, Eski Toptaşı Cd. D:1, 34122 Fatih (0212) 384 34 00
Email : istmemkutuphane34@gmail.com

Şartname/Katılım Formu