4 NİSAN DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ


1. Etkinlik Türü: Resim Yarışması
2. Etkinlik Konusu: Sokak Hayvanları
3. Etkinliğin Amacı: Sokak Hayvanlarının Korunması, Hayvan sevgisinin erken yaşlarda öğrencilerimize kazandırılması, hayvan hakları ile ilgili öğrencilerimize farkındalık oluşturulması.
4. Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar: İstanbul Geneli Resmî / Özel Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri
5. Mevzuata Uygunluk: Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
6. Ücret Durumu: Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
7. Eğitim ve Öğretim: Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.
8. Gönüllülük: Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.
9. Veli Muvafakati Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır.
10. Katılımcılardan İstenenler
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış " EK-1, Veli İzin Belgesi".
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış "EK-2, Açık Rıza Onayı".
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.
11. Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?: Eserler, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Özel Büro görevlilerine elden teslim edilecektir.
12. EK-1, EK-2 ve EK-3'ün, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?: Eserle birlikte, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Özel Büro görevlilerine elden teslim edilecektir.
13. Kişisel Veriler
•Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık rıza onayı (EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir.
•Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
14. Telif Hakkı
•Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir
• Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
• Ancak, gerekli durumlarda kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
15. Başvuru Başlama Tarihi: 18.03.2021
16. Başvuru Bitiş Tarihi: 24.03.2021 Saat: 17.00
17. Başvuru Yeri: İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Özel Büro
18. Başvuru Usulü: Elden teslim edilecektir.
19. Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 31.03.2021
20. Sonuçların Açıklanacağı Yer: Ödül alan öğrencilere bilgilendirme ve ödül töreni ayrıntıları resmi yazıyla bildirilecektir.
21. Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri Her Kategori kendi içerisinde değerlendirilecek olup, ilk üçe ödül verilcektir.
22. İletişim Telefon: 0212 384 36 30
23. İletişim e-posta adresi: ist.sgb34@gmail.com
24. İletişim Adresi: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No: 1 Sultanahmet Fatih İstanbul
25. İnternet Sayfası (Varsa): http://istmem.meb.gov.tr/resim_yarismasi.html
26. Sosyal Medya Hesabı (Varsa): Twitter: @istanbulilmem
27. Yarışma Şartları
• Yarışma; Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul düzeyinde olacaktır.
• Her kategori kendi içerisinde değerlendirilecektir.
• Her kategoride 1, 2. ve 3. olan öğrencilerimize ödül verilecektir.
• Öğrenciler yarışmaya sadece bir resim ile başvuru yapacaktır.
• Katılımcı velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasında ve eserinin farklı etkinlik, video vb. ortamlarda kullanılmasında onayının olduğuna dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaklardır. Veli izin yazısı gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Katılımcı, başvuru için gönderdiği resmin, başvuruyu yaptığı andan itibaren eserin tüm hakkını İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devretmiş sayılır, hiçbir hak talebinde bulunamaz.
• Eserlerin, Millî Eğitim Temel amacına uygun olması, yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevi ve kültürel değerlere uyması gerekmektedir.
• Jüri tarafından bu kurala aykırı olduğu tespit edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.
• Bilgileri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler jüri tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Ödül almaya hak kazanan resimlerin değerlendirmesinde; “Sokak Hayvanları” Temasına uygun, özgün, 35*50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kağıdına çizilmiş olmasına dikkat edilecektir.
• Eserler, eser sahipleri tarafından siyah fon kartona paspartulu biçimde hazırlanarak teslim edilecektir. Paspartusuz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yırtık, katlanmış, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Gönderilen resimler oluşturulacak jüri vasıtasıyla ilçelerde değerlendirilecek, her kategoriden seçilen ilçe birincileri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek her kategoride 1. 2. ve 3. olan eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31 Mart Çarşamba günü ilan edilecektir.
• Kazanan öğrencilerin ödülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendilerine takdim edilecektir.
28. Değerlendirme Kriterleri
Özgünlük:25 puan
Konuyu İfade Biçimi: 25 puan
Renk Bütünlüğü :25 puan
Kullandığı Tekniği Uygulama:25 puan
Toplam :100 puan
29. Değerlendirme Komisyonu
Mine KARAHAN - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Görevlisi
Aylin HANAY - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Filiz GÜLHAN - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE Görevlisi
30. Diğer Hususlar
• Doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen esereler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şartname/Veli İzin Belgesi/Açık Rıza Onayı/Katılım Formu ve Taahhütname